top of page

Nově jsme zaštítili on-line projekt Knižní dílny. Jde o podporu čtenářské gramotnosti vícejazyčných dětí probíhající ve virtuálním prostředí. Sdíleným čtením a povídáním provází zkušená lektorka Radka Polenská. Porozumění textu napomáhají hry, kvízy a společné zážitky. Děti se přirozeně seznamují s knihami českých autorů a tím i se současnou kulturou. Čtenáři jsou rozděleni do skupin podle úrovně znalosti češtiny. Věkové rozdíly v on-line prostředí stírají.  

Máte zájem o Knižní dílny a chcete se přidat? Zaregistrujte se pomocí QR kódu nebo kliknutím na registraci.

Pro nově příchozí je první dílna zkušební a bezplatná. Potřebujete více informací? Napište nám.

Není to nic složitého. Stačí jen aktivní zapojení ve skupině, sdílení nápadů, chuť rozumět a vymýšlet. Účast rodičů je nejen vítaná, ale i osvědčená jak ve skupinách pro začátečníky, tak i pokročilé. 

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO ÚČAST?

Sdílené čtení dětem pomáhá překonat bariéru čtení v jazyce, který ve škole nepoužívají. Práce v dílně pro děti vytváří prostor pro vyjádření vlastních názorů a příběhů. Tyto pak děti mohou zažívat v kontextu s aktuálními texty a zkušenostmi vrstevníků žijících v jiných zemích. Děti si vzájemně pomáhají a motivují se.

PŘÍNOSY SDÍLENÉHO ČTENÍ

Víte, že v České republice vychází neuvěřitelné množství krásných a kvalitních knih od českých autorů? Je skvělé, že krajanské děti žijící v zahraničí hovoří dvěma, třemi i čtyřmi jazyky. V Knižních dílnách se snažíme o propojení dvou důležitých momentů - seznamujeme děti se soudobou českou literaturou, a zároveň zohledňujeme jejich život v zahraničí - věnujeme jim dostatečnou podporu, porozumění a čas. 

PODPORA ČESKÉ LITERATURY A  DĚTSKÉHO ČTENÁŘE

bottom of page