top of page

Proč to děláme?

Protože takový online hub krajanům už dlouhá léta chybí. Funguje mnoho skvělých krajanských projektů, ale dosud žádný neřeší problém roztříštěnosti vzdělávacích materiálů pro rodiče a učitele. Existují dobré podklady pro učení, ale málokdo o nich ví. To chceme změnit a přidat i vlastní nově vyvíjené materiály.

Pro koho to děláme?

Jsme tu pro krajany, kteří žijí v zahraničí trvale, i pro ty, kteří jsou mimo Českou republiku krátkodobě, třeba z pracovních důvodů.

 

Jsme tu pro krajany, kteří žijí v lokalitách bez české komunity, i pro ty, kteří jsou součástí aktivní krajanské komunity a chtějí společně pomáhat.

 

Jsme tu pro rodiče, kteří chtějí své děti vzdělávat sami, i pro učitele, kteří hledají místo, kde budou mít na jednom místě kvalitní vzdělávací materiály.

 

Jsme tu pro učitele, rodiče a krajany po celém světě – ať žijete v Evropě, v asijském velkoměstě nebo v jihoamerických horách.

Kdo za projektem stojí?

PhDr. Markéta Ševčíková

Markéta žije v Kodani a je iniciátorkou projektu. Pozitivní vztah ke vzdělávání ji provází celý život. Stála u rozjezdu SKAV, z. s., respektované organizace zabývající se školstvím a vzděláváním, kde působila 5 let. Na období 2 let také zakotvila v programu Jeden svět na školách. Profesně se pohybovala na poli mediálních analýz, komunikace a PR, ať už v komerční, akademické i neziskové sféře. Vystudovala FHS a FSV UK.

Na starosti: předsedkyně spolku, idea maker, granty, komunikace všeho druhu

Mgr. Radka Polenská

Radka žila v Londýně, kde vychovala tři bilingvní ratolesti, z nichž dvě už také učí češtinu. Je zastánkyní projektové výuky všeho se vším. V online Knižních dílnách propojuje výuku češtiny pro čtenáře z různých koutů světa s tvořivou prací s texty, jejich autory, hrou, ale hlavně sdílením zážitků. Jako filmová publicistka se věnovala především tvorbě pro dětí, mládež a animovaným filmům. S dětmi celoživotně táborničila, lyžovala, hrála divadlo, animovala a tančila. Učitelkou se stala, když se s rodinou přestěhovala do Spojeného království. 

Na starosti: podpora a metodika čtenářství, pracovní listy, UNI studium,  Rozcestník, Knižní dílny

Mgr. Ivana Rocca Kovářová

Ivana žije v Dublinu. Je jednou ze zakladatelek České školy Dublin, kde má na starosti předškolní sekci a také v ní učí. K bilingvním dětem se poprvé dostala ještě při studiu pedagogiky a anglistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kdy pracovala v první anglické mateřské školce v Brně. Nyní vícejazyčnost zkoumá i z pozice rodiče, neboť s italským mužem vychovává tři trojjazyčné děti. Je nadšenou propagátorkou kvalitních dětských knih a dětského čtenářství vůbec.

Na starosti: zástupkyně předsedkyně, MŠ a ZŠ poradenství 

Mgr. Hana Valentová

Hanka žije v Praze a pracuje jako freelance editorka, copywriterka a projektová manažerka. Spolupracuje například s organizací Člověk v tísni, s Univerzitou Karlovou nebo se Vzdělávacím a kulturním centrem klášter Broumov, kde každoročně organizuje výroční konferenci. V roce 2008 spoluzaložila českou verzi kavárenských setkání s vědci Science Café, která dnes funguje ve více než 20 městech v Česku.

Na starosti:  pražská spojka, konzultace a interní procesy

Anna Paap, M.A.

Anička žije v Mnichově, učí v místní České škole bez hranic i češtinu pro cizince. Sama má dvě děti a téma bilingvismu a dvojí gramotnosti ji zajímá i z vědeckého hlediska. V online světě se věnuje rodičům žijícím v zahraničí a motivuje je na svém blogu i na sociálních sítích, aby mluvili na svoje děti česky. Je také vystudovaná překladatelka a tlumočnice, do češtiny převedla například román Afghánistán. Mnichov. Já.

Na starosti:  výuka českého jazyka,  problematika bilingvismu

Bc. Magda Česelská

Magda žije v lesích blízko finského města Jyväskylä a pracuje v IT. Díky finštině má zkušenosti s mnoha nástrahami a překážkami v učení cizího jazyka. V rodině každodenně používají tři jazyky. Má dvě vícejazyčné děti zapsané do kmenové školy v České republice.

Na starosti:  Poznámky k praxi, konzultace a testování

Naši partneři a podporovatelé

Tento projekt byl podpořen v rámci grantové výzvy T-Mobile Pomáháme 2020.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci dotačního programu Projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí.

Mgr. Kateřině Šormové, Ph.D. děkujeme za důvěru a spolupráci při pilotním projektu tvorby čítanek pro zjednodušené čtení.

Evě Pavlíkové, Romaně Pokorné a Jiřímu Sekerovi aka Sigymu děkujeme nejen za pomoc s orientací v tématu, ale i neméně důležité filosoficko-analytické diskuse o základech a metaúrovních.

Děkujeme za laskavou mediální podporu společnosti SmartEmailing, lídra e-mailové a marketingové automatizace v České republice! 

Čítanka Jan Blažej Santini-Aichel byla finančně podpořena z fondů Ministerstva kultury České republiky.  

Chcete s námi spolupracovat?

Jsme nezisková organizace a uvítáme všechny zájemce, kteří by měli zájem Moji českou školu podpořit – ať už finančně, poskytnutím služby, vzdělávacích materiálů, zpřístupněním knih apod. Chcete-li s námi spolupracovat, napište nám. Děkujeme!

O nás

Jsme spolek Moje česká škola a vytváříme portál pro rodiče a učitele dětí českých krajanů. Chceme vybudovat místo, kde na jednom místě najdete přehledně informace a materiály, které vám pomohou učit děti česky a udržovat kontakt s českou kulturou a národní identitou.

Bc. et Mgr. Lenka Kropáčová

Lenka žije nedaleko Plzně, kde pracuje jako fundraiserka pro mezigenerační centrum. Vystudovala FF UK a více než 10 let působila ve vysokoškolské knihovně. Absolvovala fundraisingový koučing NROS, spolupracuje se ZČU v Plzni. Během pětiletého pobytu v zahraničí si prošla domácím doučováním češtiny u svých tří dětí. Své zkušenosti chce využít k podpoře rodičů žijících s dětmi mimo vlast i k budování vztahů s naší krajanskou komunitou

Na starosti: fundraising, vztahy s firemními a individuálními dárci, komunikace s médii

Bc. Eva Stloukalová

Eva vystudovala předškolní pedagogiku a deset let pracovala jako učitelka v mateřské škole a pedagog volného času. Zajímá se o alternativní pedagogické směry; pracovala ve waldorfské, montessori i lesní MŠ. Sama také studovala waldorfskou střední školu a doma má dva domškoláky. Nyní žije v Anglii, kde učí v České škole v Bristolu a vede online klub Hrajeme si česky. Celý její život se točí kolem dětí.

Na starosti:  MŠ a ZŠ poradenství, alternativní pedagogické směry

Jana Nahodilová, MPhil

Jana žije v Londýně, kde vychovává svoje tři dcery bilingvně. Dlouhodobě se věnuje bohemistice, výuce češtiny, metodice výuky a bilingvismu – přes dvacet let vyučuje bohemistiku a češtinu jako cizí jazyk pro dospělé na univerzitě a přes deset let se věnuje vícejazyčné výchově dětí. V roce 2012 založila Českou a slovenskou školu Okénko v Londýně, kterou vede a kde také vyučuje. Zaměřuje se na podporu čtenářství u dětí a propagaci českého a slovenského výtvarného umění. 

Na starosti:  blog, konzultace, rozvoj čtenářství

Mgr. Adéla Dufková

Adéla žije v Praze. Pochází z učitelské rodiny, díky čemuž ji práce ve školství a s dětmi provází celý život. Po studiu na střední pedagogické škole pokračovala na Masarykovu univerzitu do Brna. Během studia primární pedagogiky se dostala na stáž do České školy bez hranic. Nyní pracuje jako učitelka na prvním stupni základní školy, kterou navštěvuje mnoho dětí s odlišným mateřským jazykem.

Na starosti:  Traffic manažerka, web,  SmartEmailing

Přečtěte si, co se u nás děje

bottom of page