Proč to děláme?

Protože takový online hub krajanům už dlouhá léta chybí. Funguje mnoho skvělých krajanských projektů, ale dosud žádný neřeší problém roztříštěnosti vzdělávacích materiálů pro rodiče a učitele. Existují dobré podklady pro učení, ale málokdo o nich ví. To chceme změnit a přidat i vlastní nově vyvíjené materiály.

Pro koho to děláme?

Jsme tu pro krajany, kteří žijí v zahraničí trvale, i pro ty, kteří jsou mimo Českou republiku krátkodobě, třeba z pracovních důvodů.

 

Jsme tu pro krajany, kteří žijí v lokalitách bez české komunity, i pro ty, kteří jsou součástí aktivní krajanské komunity a chtějí společně pomáhat.

 

Jsme tu pro rodiče, kteří chtějí své děti vzdělávat sami, i pro učitele, kteří hledají místo, kde budou mít na jednom místě kvalitní vzdělávací materiály.

 

Jsme tu pro učitele, rodiče a krajany po celém světě – ať žijete v Evropě, v asijském velkoměstě nebo v jihoamerických horách.

Kdo za projektem stojí?

PhDr. Markéta Ševčíková

Markéta žije v Kodani a je iniciátorkou projektu. Pozitivní vztah ke vzdělávání ji provází celý život. Stála u rozjezdu SKAV, z. s., respektované organizace zabývající se školstvím a vzděláváním, kde působila 5 let. Na období 2 let také zakotvila v programu Jeden svět na školách. Profesně se pohybovala na poli mediálních analýz, komunikace a PR, ať už v komerční, akademické i neziskové sféře. Vystudovala FHS a FSV UK.

Na starosti: idea maker, granty, komunikace všeho druhu

Anna Paap, M.A.

Anička žije v Mnichově, učí v místní České škole bez hranic i češtinu pro cizince. Sama má dvě děti a téma bilingvismu a dvojí gramotnosti ji zajímá i z vědeckého hlediska. V online světě se věnuje rodičům žijícím v zahraničí a motivuje je na svém blogu i na sociálních sítích, aby mluvili na svoje děti česky. Je také vystudovaná překladatelka a tlumočnice, do češtiny převedla například román Afghánistán. Mnichov. Já.

Na starosti: výuka českého jazyka,  problematika bilingvismu

Mgr. Hana Valentová

Hanka žije v Praze a pracuje jako freelance editorka, copywriterka a projektová manažerka. Spolupracuje například s organizací Člověk v tísni, s Univerzitou Karlovou nebo se Vzdělávacím a kulturním centrem klášter Broumov, kde každoročně organizuje výroční konferenci. V roce 2008 spoluzaložila českou verzi kavárenských setkání s vědci Science Café, která dnes funguje ve více než 20 městech v Česku.

Na starosti:  pražská spojka, aktualizace webu

Naši partneři a podporovatelé

Tento projekt byl podpořen v rámci grantové výzvy T-Mobile Pomáháme 2020.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci dotačního programu Projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí.

Mgr. Kateřině Šormové, Ph.D. děkujeme za důvěru a spolupráci při pilotním projektu tvorby čítanek pro zjednodušené čtení.

Evě Pavlíkové, Romaně Pokorné a Jiřímu Sekerovi aka Sigymu děkujeme nejen za pomoc s orientací v tématu, ale i neméně důležité filosoficko-analytické diskuse o základech a metaúrovních.

Chcete s námi spolupracovat?

Jsme nezisková organizace a uvítáme všechny zájemce, kteří by měli zájem Moji českou školu podpořit – ať už finančně, poskytnutím služby, vzdělávacích materiálů, zpřístupněním knih apod. Chcete-li s námi spolupracovat, napište nám. Děkujeme!

O nás

Jsme spolek Moje česká škola a vytváříme portál pro rodiče a učitele dětí českých krajanů. Chceme vybudovat místo, kde na jednom místě najdete přehledně informace a materiály, které vám pomohou učit děti česky a udržovat kontakt s českou kulturou a národní identitou.

Bc. et Mgr. Lenka Kropáčová

Lenka žije nedaleko Plzně, kde pracuje jako fundraiserka pro mezigenerační centrum. Vystudovala FF UK a více než 10 let působila ve vysokoškolské knihovně. Absolvovala fundraisingový koučing NROS, spolupracuje se ZČU v Plzni. Během pětiletého pobytu v zahraničí si prošla domácím doučováním češtiny u svých tří dětí. Své zkušenosti chce využít k podpoře rodičů žijících s dětmi mimo vlast i k budování vztahů s naší krajanskou komunitou

Na starosti: fundraising, vztahy s firemními a individuálními dárci

Mgr. Šárka Plocková Hauznerová

Šárka žije ve Středočeském kraji a pracuje jako studijní poradkyně pro rodiče a děti. Také působí jako přezkušující učitelka pro děti, které žijí v zahraničí nebo jsou v domácím vzdělávání. Spolupracuje s několika školami v ČR. V minulosti založila a vedla vzdělávací centrum pro děti a několik let učila na základní škole. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK a žila v Německu.

Na starosti: MŠ, ZŠ a SŠ poradenství  školní docházka, školy, školky a studijní poradenství

Bc. Eva Stloukalová

Eva vystudovala předškolní pedagogiku a deset let pracovala jako učitelka v mateřské škole a pedagog volného času. Zajímá se o alternativní pedagogické směry; pracovala ve waldorfské, montessori i lesní MŠ. Sama také studovala waldorfskou střední školu a doma má dva domškoláky. Nyní žije v Anglii, kde učí v České škole v Bristolu a vede online klub Hrajeme si česky. Celý její život se točí kolem dětí.

Na starosti:  MŠ a ZŠ poradenství, alternativní pedagogické směry