top of page

Proč to děláme?

Protože takový online hub krajanům už dlouhá léta chybí. Funguje mnoho skvělých krajanských projektů, ale dosud žádný neřeší problém roztříštěnosti vzdělávacích materiálů pro rodiče a učitele. Existují dobré podklady pro učení, ale málokdo o nich ví. To chceme změnit a přidat i vlastní nově vyvíjené materiály.

Pro koho to děláme?

Jsme tu pro krajany, kteří žijí v zahraničí trvale, i pro ty, kteří jsou mimo Českou republiku krátkodobě, třeba z pracovních důvodů.

 

Jsme tu pro krajany, kteří žijí v lokalitách bez české komunity, i pro ty, kteří jsou součástí aktivní krajanské komunity a chtějí společně pomáhat.

 

Jsme tu pro rodiče, kteří chtějí své děti vzdělávat sami, i pro učitele, kteří hledají místo, kde budou mít na jednom místě kvalitní vzdělávací materiály.

 

Jsme tu pro učitele, rodiče a krajany po celém světě – ať žijete v Evropě, v asijském velkoměstě nebo v jihoamerických horách.

Kdo za projektem stojí?

PhDr. Markéta Ševčíková

Markéta žije v Kodani a je iniciátorkou projektu. Pozitivní vztah ke vzdělávání ji provází celý život. Stála u rozjezdu SKAV, z. s., respektované organizace zabývající se školstvím a vzděláváním, kde působila 5 let. Na období 2 let také zakotvila v programu Jeden svět na školách. Profesně se pohybovala na poli mediálních analýz, komunikace a PR, ať už v komerční, akademické i neziskové sféře. Vystudovala FHS a FSV UK.

Na starosti: idea maker, granty, komunikace všeho druhu

Mgr. Radka Polenská

Radka žila v Londýně, kde vychovala tři bilingvní ratolesti, z nichž dvě už také učí češtinu. Je zastánkyní projektové výuky všeho se vším. V online Knižních dílnách propojuje výuku češtiny pro čtenáře z různých koutů světa s tvořivou prací s texty, jejich autory, hrou, ale hlavně sdílením zážitků. Jako filmová publicistka se věnovala především tvorbě pro dětí, mládež a animovaným filmům. S dětmi celoživotně táborničila, lyžovala, hrála divadlo, animovala a tančila. Učitelkou se stala, když se s rodinou přestěhovala do Spojeného království. 

Na starosti: zástupkyně předsedkyně, podpora a metodika čtenářství, pracovní listy, UNI studium,  Rozcestník, Knižní dílny

Mgr. Ivana Rocca Kovářová

Ivana žije v Dublinu. Je jednou ze zakladatelek České školy Dublin, kde má na starosti předškolní sekci a také v ní učí. K bilingvním dětem se poprvé dostala ještě při studiu pedagogiky a anglistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kdy pracovala v první anglické mateřské školce v Brně. Nyní vícejazyčnost zkoumá i z pozice rodiče, neboť s italským mužem vychovává tři trojjazyčné děti. Je nadšenou propagátorkou kvalitních dětských knih a dětského čtenářství vůbec.

Na starosti: zástupkyně předsedkyně, MŠ a ZŠ poradenství 

Mgr. Hana Valentová

Hanka žije v Praze a pracuje jako freelance editorka, copywriterka a projektová manažerka. Spolupracuje například s organizací Člověk v tísni, s Univerzitou Karlovou nebo se Vzdělávacím a kulturním centrem klášter Broumov, kde každoročně organizuje výroční konferenci. V roce 2008 spoluzaložila českou verzi kavárenských setkání s vědci Science Café, která dnes funguje ve více než 20 městech v Česku.

Na starosti:  pražská spojka, aktualizace webu

Anna Paap, M.A.

Anička žije v Mnichově, učí v místní České škole bez hranic i češtinu pro cizince. Sama má dvě děti a téma bilingvismu a dvojí gramotnosti ji zajímá i z vědeckého hlediska. V online světě se věnuje rodičům žijícím v zahraničí a motivuje je na svém blogu i na sociálních sítích, aby mluvili na svoje děti česky. Je také vystudovaná překladatelka a tlumočnice, do češtiny převedla například román Afghánistán. Mnichov. Já.

Na starosti:  výuka českého jazyka,  problematika bilingvismu

Bc. Magda Česelská

Magda žije v lesích blízko finského města Jyväskylä a pracuje v IT. Díky finštině má zkušenosti s mnoha nástrahami a překážkami v učení cizího jazyka. V rodině každodenně používají tři jazyky. Má dvě vícejazyčné děti zapsané do kmenové školy v České republice.

Na starosti:  Poznámky k praxi, konzultace a testování

Naši partneři a podporovatelé

Tento projekt byl podpořen v rámci grantové výzvy T-Mobile Pomáháme 2020.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci dotačního programu Projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí.

Mgr. Kateřině Šormové, Ph.D. děkujeme za důvěru a spolupráci při pilotním projektu tvorby čítanek pro zjednodušené čtení.

Evě Pavlíkové, Romaně Pokorné a Jiřímu Sekerovi aka Sigymu děkujeme nejen za pomoc s orientací v tématu, ale i neméně důležité filosoficko-analytické diskuse o základech a metaúrovních.

Chcete s námi spolupracovat?

Jsme nezisková organizace a uvítáme všechny zájemce, kteří by měli zájem Moji českou školu podpořit – ať už finančně, poskytnutím služby, vzdělávacích materiálů, zpřístupněním knih apod. Chcete-li s námi spolupracovat, napište nám. Děkujeme!

O nás

Jsme spolek Moje česká škola a vytváříme portál pro rodiče a učitele dětí českých krajanů. Chceme vybudovat místo, kde na jednom místě najdete přehledně informace a materiály, které vám pomohou učit děti česky a udržovat kontakt s českou kulturou a národní identitou.

Bc. et Mgr. Lenka Kropáčová

Lenka žije nedaleko Plzně, kde pracuje jako fundraiserka pro mezigenerační centrum. Vystudovala FF UK a více než 10 let působila ve vysokoškolské knihovně. Absolvovala fundraisingový koučing NROS, spolupracuje se ZČU v Plzni. Během pětiletého pobytu v zahraničí si prošla domácím doučováním češtiny u svých tří dětí. Své zkušenosti chce využít k podpoře rodičů žijících s dětmi mimo vlast i k budování vztahů s naší krajanskou komunitou

Na starosti: fundraising, vztahy s firemními a individuálními dárci, komunikace s médii

Mgr. Šárka Plocková Hauznerová

Šárka žije ve Středočeském kraji a pracuje jako studijní poradkyně pro rodiče a děti. Také působí jako přezkušující učitelka pro děti, které žijí v zahraničí nebo jsou v domácím vzdělávání. Spolupracuje s několika školami v ČR. V minulosti založila a vedla vzdělávací centrum pro děti a několik let učila na základní škole. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK a žila v Německu.

Na starosti: MŠ, ZŠ a SŠ poradenství  školní docházka, školy, školky a studijní poradenství

Bc. Eva Stloukalová

Eva vystudovala předškolní pedagogiku a deset let pracovala jako učitelka v mateřské škole a pedagog volného času. Zajímá se o alternativní pedagogické směry; pracovala ve waldorfské, montessori i lesní MŠ. Sama také studovala waldorfskou střední školu a doma má dva domškoláky. Nyní žije v Anglii, kde učí v České škole v Bristolu a vede online klub Hrajeme si česky. Celý její život se točí kolem dětí.

Na starosti:  MŠ a ZŠ poradenství, alternativní pedagogické směry

Jana Nahodilová, MPhil

Jana žije v Londýně, kde vychovává svoje tři dcery bilingvně. Dlouhodobě se věnuje bohemistice, výuce češtiny, metodice výuky a bilingvismu – přes dvacet let vyučuje bohemistiku a češtinu jako cizí jazyk pro dospělé na univerzitě a přes deset let se věnuje vícejazyčné výchově dětí. V roce 2012 založila Českou a slovenskou školu Okénko v Londýně, kterou vede a kde také vyučuje. Zaměřuje se na podporu čtenářství u dětí a propagaci českého a slovenského výtvarného umění. 

Na starosti:  blog, konzultace, rozvoj čtenářství

Mgr. Tereza Hrudová

Tereza žije v Olomouci, kde se primárně věnuje doktorskému studiu zaměřenému na logopedii a speciální pedagogiku. Současně také působí v ordinaci klinické logopedie se zaměřením na děti i dospělé a už přes 2 roky vyučuje český jazyk pro děti z bilingvního prostředí. Během magisterského studia několikrát vycestovala za hranice a působila také jako stážista v České a slovenské škole Okénko, kde zůstala dodnes.

Na starosti:  web, poradenství v oblasti logopedie

Přečtěte si, co se u nás děje

Ke stažení:

Výroční zpráva za rok 2021 (pdf, 2,2 MB)

Výroční zpráva za rok 2020 (pdf, 1,2 MB)

K přečtení:

 

Newsletter listopad 2021

Newsletter květen 2021

bottom of page