top of page

Rádce

- odjíždíme z České republiky

  • Do jaké třídy moje dítě půjde? Kdo o tom rozhoduje a podle čeho?
    Krátká odpověď: Nejdůležitější kritérium je věk dítěte. Nicméně ředitel školy má právo rozhodnout o zařazení ročníku dle svého uvážení. Kromě věku dítěte ještě přihlíží k dosavadnímu vzdělávání a ke znalostem češtiny. Děti se však skoro vždy zařazují maximálně o rok níž, aby měli možnost socializovat se s vrstevníky a integrovat se do třídy. Dlouhá odpověď: O zařazení dítěte rozhoduje ředitel kmenové školy. Při rozhodování o zařazení do ročníku hraje rozhodující roli především věk dítěte. V praxi se ukázalo, že ani kvůli úplné neznalosti češtiny není dobré volit ročník neodpovídající věku žáka. Žáci se tedy zařazují podle věku a již absolvovaných ročníků, maximálně (pokud to situace vyžaduje) o jeden ročník níže. Pokud se jedná o děti ve věku kolem 14–15 let, bere se v úvahu také blížící se přechod na střední školu, na které je vyžadována alespoň minimální znalost českého jazyka. Proto je u této věkové kategorie důležité zaměřit se více na jazykovou průpravu a zohlednit tuto skutečnost také při volbě vhodného ročníku. Děti se tedy zařazují většinou o rok níž. Podle znalostí češtiny se taky určuje následný plán podpory žáka. Zdroj: https://inkluzivniskola.cz/zarazeni-do-rocniku https://cloud.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/zaci_s_omj_v_ceskych_skolach_0.pdf https://inkluzivniskola.cz/plany-podpory?fbclid=IwAR2_W5iEpEjh3NmQ_6eeg1FN4mFvAiIzBu72pjvkl7ya5ePJtfhCapsdf0E
bottom of page