top of page

Rádce

- odjíždíme z České republiky

  • Do které třídy moje dítě půjde? Kdo o tom rozhoduje a podle čeho?
    Krátká odpověď: Nejdůležitější kritérium je věk dítěte. Nicméně ředitel školy má právo rozhodnout o zařazení ročníku dle svého uvážení. Kromě věku dítěte ještě přihlíží k dosavadnímu vzdělávání a ke znalostem češtiny. Děti se však skoro vždy zařazují maximálně o rok níž, aby měli možnost socializovat se s vrstevníky a integrovat se do třídy. Dlouhá odpověď: O zařazení dítěte rozhoduje ředitel kmenové školy. Při rozhodování o zařazení do ročníku hraje rozhodující roli především věk dítěte. V praxi se ukázalo, že ani kvůli úplné neznalosti češtiny není dobré volit ročník neodpovídající věku žáka. Žáci se tedy zařazují podle věku a již absolvovaných ročníků, maximálně (pokud to situace vyžaduje) o jeden ročník níže. Pokud se jedná o děti ve věku kolem 14–15 let, bere se v úvahu také blížící se přechod na střední školu, na které je vyžadována alespoň minimální znalost českého jazyka. Proto je u této věkové kategorie důležité zaměřit se více na jazykovou průpravu a zohlednit tuto skutečnost také při volbě vhodného ročníku. Děti se tedy zařazují většinou o rok níž. Podle znalostí češtiny se taky určuje následný plán podpory žáka. Zdroj: https://inkluzivniskola.cz/zarazeni-do-rocniku https://cloud.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/zaci_s_omj_v_ceskych_skolach_0.pdf https://inkluzivniskola.cz/plany-podpory?fbclid=IwAR2_W5iEpEjh3NmQ_6eeg1FN4mFvAiIzBu72pjvkl7ya5ePJtfhCapsdf0E
  • Musíme děti ihned po návratu posílat do školy?
    Krátká odpověď: Povinná školní docházka se vztahuje na všechny děti pobývající na území ČR déle než 90 dní. Je tedy potřeba přihlásit dítě do školy nejpozději do tří měsíců od příjezdu. Dlouhá odpověď: V rámci rovného přístupu ke vzdělání se na všechny děti, i cizince, vztahuje povinná školní docházka. Je tomu tak i v případě, že neví, jak dlouho bude na území ČR žít, a zda se za rok či dva opět nevrátí do své rodné země nebo nepřestěhují do jiného státu.
bottom of page