top of page

Kde mohou děti žijící v zahraničí studovat češtinu?

Čeští rodiče žijící v zahraničí, ať už krátkodobě či dlouhodobě, se dříve nebo později začnou zajímat o to, kde mohou jejich děti studovat český jazyk, čtení a psaní a potenciálně české reálie, především zeměpis či dějepis českých zemí, o kterých se nedozví v zahraničních školách.Domácí výuka


První možností je samozřejmě výuka samotným česky mluvícím rodičem. Tato výuka má své výhody:


Můžete se učit v době a způsobem, který se hodí přesně vaší rodině a nic neplatíte. Navíc, pokud má dítě české občanství (což je relativně jednoduché zařídit), můžete ho zaregistrovat v kmenové škole v České republice. (Od roku 2017 to již není povinnost a právní zástupci dětí mohou dokládat povinnou školní docházku v zahraničí už jen na MŠMT ČR.)


Kmenová škola pak může právě domácí výuku podporovat poskytováním učebních materiálů či jiné online podpory. A pokud jste trpěliví, ideálně pedagogicky vzdělaní, může tento způsob ve vaší rodině fungovat dobře.


Mnozí rodiče ovšem brzy zjistí, že domácí výuka je náročná a jedním z hlavních problémů je i to, že děti i rodiče samotní se nedostávají do styku s širší komunitou, jak k tomu dochází při výuce ve škole.


Prezenční nebo online výuka?


Pokud jste i vy v situaci, kdy nemůžete nebo nechcete učit svoje děti sami, máte v dnešní době relativně mnoho možností, a to v rámci dvou hlavních směrů- prezenční výuka nebo online výuka.


Jak si vybrat tu správnou školu pro vaše dítě? Zkuste odpovědět na základní otázky:


1. Nejdříve se rozhodněte, jakým způsobem chcete aby výuka probíhala: Chcete navštěvovat školu prezenčně nebo vaší rodině vyhovuje online výuka z praktických důvodů a vaše dítě zvládá dobře online vyučování?


Prezenční výuka znamená více kontaktu v komunitě, děti se seznámí s jinými dětmi v podobné situaci a rodiče mohou sdílet své radosti i strasti.


Kámen úrazu je někdy ovšem vzdálenost školy od domova žáků a s tím i spojený čas, který musíte věnovat cestování do školy a zpět, a to především, pokud je škola daleko. Samozřejmě nejideálnější škola je ta, kterou máte blízko, protože ostatní lidi ze školy často žijí také ve vašem okolí a můžete se setkávat i mimo vyučování.


Online výuka Vám může přinést více flexibility co se týče času či počtu dětí ve skupině. A pokud ve vašem okolí, či dokonce zemi, není žádná škola vyučující prezenčně, je online výuka jediným možným řešením. Ovšem ne každé dítě pracuje dobře při online výuce, a online výuka není často nevhodnějším způsobem především u mladších dětí.


2. Druhým krokem je potom výběr školy samotné: Co si od výuky slibujete?


Chcete, aby vaše dítě rozumělo, ale nevadí vám, že nebude mluvit gramaticky správně? V tom případě si vyhledejte kroužek či školu, kde se neučí každý týden.


Pokud naopak chcete, aby vaše dítě skládalo vyrovnávací zkoušky a získávalo tak pravidelně české vysvědčení, musíte si najít školu, která je schopná na to děti připravit. Zde se můžete obrátit na jednu z 15 škol, která má smlouvu s Ministerstvem školství (viz níže bod 1.b) nebo jakoukoliv jinou školu, která má pravidelnou výuku jednou týdně na 3 a více hodin.Přehled škol:


A/ Prezenční výuka


1. České školy v zahraničí

V zahraničí vzniklo během posledních patnácti let na 80 českých škol. Všechny školy se zaměřují na zdokonalení českého jazyka dětí a na přiblížení české kultury celé rodině. Některé školy mají vyučování jednou za týden, jiné obtýden či jednou za měsíc. Některé školy fungují jako kroužky, jiné mají vzdělávací program pro jednotlivé třídy založený na adaptovaných českých osnovách.


Podívejte se tedy na školy, které jsou vám geograficky nejblíže a z jejich programu posuďte, zda vyhovují vašim očekáváním.


Následující seznam není nutně úplný, protože školy či kroužky občas zaniknou či nové jsou otevřeny. Zeleně jsme zde označili školy, které mají smlouvu s MŠMT.


Austrálie

Belgie


Dánsko

Egypt

Francie

Irsko

Island

Itálie


Izrael

Kanada

Lucembursko


Německo

Nizozemí


Nový Zéland

Polsko

Portugalsko

Rakousko

Řecko

Španělsko

Švýcarsko

USA

Západ USA

Středozápad USA

Severovýchod USA

Jih USA

Velká Británie

  1. b/ České školy se smlouvou s Ministerstvem školství ČR

Ministerstvo školství ČR uzavřelo doposud smlouvu s 15 školami v zahraničí, které splňují přísné podmínky doplňkového vzdělávání včetně vypracování podrobného školního vzdělávacího programu a specifických časových dotací na žáka. Žáci zde studují nejen český jazyk a literaturu a prvouku na prvním stupni, ale od druhého stupně také zeměpis a dějepis.


Tyto školy umožňují svým žákům absolvovat vzdělávání, na jehož základě obdrží osvědčení. Po předložení osvědčení společně s hodnocením ze školy v zahraničí, kde žák plní povinnou školní docházku, obdrží žák v kmenové škole v ČR české vysvědčení, aniž by musel konat zkoušky.


Více informací najdete na webu MŠMT.  1. c/ České školy bez hranic

Osm českých škol v Evropě funguje pod hlavičkou České školy bez hranic, a to v následujících městech: Paříž, Londýn, Mnichov, Curych, Brusel, Rhein Main, Drážďany a Ženeva. Česká škola bez hranic Paříž byla první nově vznikající česká škola v zahraničí a v následujících letech vznikly školy v ostatních městech podle tohoto vzoru.


Z ČSBH se stal spolek, který podporoval a podporuje vznik českých škol v zahraničí všeobecně, a to jak poradami, školením, organizací mezinárodních konferencí a lobováním českého státu ke změně legislativy a podpoře české komunity v zahraničí.


2. Evropské školy

V Evropských školách je zdarma poskytováno vzdělávání pro děti pracovníků institucí Evropské unie, děti pracovníků ze stálých reprezentací a dalších zastoupení a děti učitelů a administrativních pracovníků školy. Pokud tedy spadáte do jedné z těchto kategorií, může být pro vás nejsnadnější posílat svoje děti právě do těchto škol. Další děti mohou navštěvovat školu, ale pouze pokud je volné místo a musí platit školné. Od roku 2014 byly otevřeny české sekce v Evropské škole v Bruselu III a Lucemburku II.3. Tradiční krajanské komunity a jejich školy

Pokud žijete blízkosti jedné z tradičních krajanských komunit, kam Česká republika vysílá české učitele, může se Vaše dítě učit právě u nich. Učitelé češtiny u krajanů mají za úkol nejen výuku českého jazyka a reálií, často také spolupracují se zastupitelskými úřady a dalšími organizacemi na propagaci České republiky, české kultury či sportu.


V rámci Evropy se vysílají učitelé do Chorvatska (Daruvar), Německa (Budyšín), Ruska (Novorossijsk), Rumunska (Eibenthal), Srbska (Bela Crkva) a na Ukrajinu (Čechohrad, Žytomy). V Jižní Americe to je Argentina (Buenos Aires), Brazílie (Sao Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul) a Paraguay (Chaco a Itapúa). Dále jsou učitelé vysíláni do USA (Chicago) a Austrálie (Adelaide) s výjezdy na Nový Zéland (Dunedin a Tauranga).


V některých místech se jedná o víkendové kurzy nebo nepovinné předměty v místních školách, v jiných místech (například Rumunsko, Chorvatsko) je český jazyk součástí výuky.


Kontakty a informace o jednotlivých místech naleznete zde.
B/ Online výuka

Většina větších českých škol v zahraničí nabízí dnes k prezenční výuce i online výuku. Kontaktujte jednotlivé školy v seznamu výše, abyste zjistili hlavní podmínky.


Mimo české školy v zahraničí, nabízí pravidelnou online výuku také:


Krajánek ve světě – Nezávislá dobrovolnická iniciativa, která vznikla za účelem realizace projektu časopis Krajánek (nejen) pro české děti v zahraničí, připravila od roku 2020/2021 projekt distanční online výuky českého jazyka přizpůsobený českým žákům žijícím dlouhodobě v zahraničí. Výuka je zaměřena především na děti, které nemají přístup k výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje, popřípadě výuka poskytovaná krajanským spolkem nepokrývá jejich potřeby). Žáci mají až 4 vyučovací hodiny týdně.


Česká škola ve světě – Americká organizace, která nabízí především individuální online výuku českého jazyka pro děti v zahraničí.


Škola Březová – Škola ve Zlínském kraji v České republice, která už od roku 2014 nabízí možnost individuálního vzdělávání a s ním souvisejícího přezkušování a nyní také online výuky v předmětech od 4.ročníku.


Je samozřejmě také možné kontaktovat učitele v jednotlivých školách či jazykové školy, zda nabízí individuální online výuku.Pár slov na závěr


Ať se rozhodnete pro výuku prezenční nebo online, je dobré si pamatovat, že jakkoliv dobrá výuka a schopná učitelka nemůže nikdy přinést dobré výsledky, pokud není podporována doma a děti nejsou obklopeni češtinou pravidelně i mimo výuku.


Začátkem je určitě komunikace s dětmi v češtině, a pokračuje domácími úkoly do českých lekcí, pravidelným čtením dětem a dětmi v češtině, sledováním a poslechem českých pohádek a příběhů, udržováním kontaktu s českými vrstveníky, návštěvami České republiky a tak dále.


Více tipů na bilingvní výchovu naleznete například na stránkách Bilingvní výchova, Aničky Paap či v novém projektu Průvodce vícejazyčnou výchovou.


Pokud si stále nejste jistí se svým rozhodnutím, obraťte se na nás a my vám rádi poradíme.


Jana Nahodilová


3 731 zobrazení

Comments


bottom of page