top of page

Psychologové

Jméno: Mila Della Briotta, Michala Škrábová

Web: https://www.onlinepsycholog.eu/

 

S čím a jak dětem/rodičům/učitelům pomáháte? 
Obě dlouhodobě žijeme v cizině, takže se na to, co prožíváte, dokážeme podívat nejen okem psycholožek, ale hlavně s porozuměním a schopností opravdu se vcítit do vaší situace. Obě máme za manžely cizince a vychováváme vícejazyčné děti. Samy jsme si na sobě několikrát vyzkoušely, jak je důležité a ozdravné si o kulturních odlišnostech, nepochopení, ale i svých snech a plánech promluvit s někým, kdo vás chápe a podpoří vás jako spojenec. Aby se integrita všech členů rodiny mohla dále rozvíjet. To samé nabízíme i vám: odborný nadhled a pochopení. Společně najdeme funkční řešení pro vaše osobní nastavení vůči okolí, rozvoj vztahů v rodině i pracovní situaci.

Kdo je vaší hlavní cílovou skupinou? Našimi klienty jsou všichni Češi popř. Slováci žijící v zahraničí. Specializujeme se na dospělé, ale v případě potřeby pracujeme i s většími dětmi od 8 let. Pracujeme převážně v češtině, ale protože samy mluvíme několika jazyky, rády zapojíme i angličtinu, němčinu, francouzštinu nebo italštinu. Občas si to situace vyžaduje, když je potřeba do řešení zapojit i partnery či děti, kteří česky nemluví.

ON-LINE PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO ČECHY V ZAHRANIČÍ

Jméno: Mila Della Briotta, Michala Škrábová

 

Web: www.ipphezkycesky.cz (v současné době mimo provoz)

INTERKULTURNÍ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA HEZKY ČESKY

Jméno: Martina Kolmanová

 

Web: www.celostnikomunikace.cz

 

S čím a jak dětem/rodičům/učitelům pomáháte?

Pomáhám rodičům porozumět dynamice vztahu rodič a dítě ve vztahu ke komunikaci a osvojení si jazyka a ovládnutí řeči. 

Kdo je vaší hlavní cílovou skupinou? 
Dětí ve věku 18 měsíců – 18 let, dospělí.

CELOSTNÍ KOMUNIKACE

Ověřte si na mapě, zda se některý z našich odborníků nenachází v blízkosti vašeho bydliště.

Vizitky psychologů najdete níže

bottom of page